ORARUL CLASELOR V – VIII, an şcolar 2021-2022

 

Școala Gimnazială Secusigiu

               
  LUNI  
   8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
VA Lb.Română Ed.plastică Lb.Franceză Lb.română Lb.Engleză    
VB Lb.Română Lb.Română Lb.Română-opţional Ed.Socială Ed.Plastică Lb.Engleză  
VIA Lb.Română Religie Ed.Plastică Lb.Engleză Ed.Muzicală Ed.Socială  
VIB Matematică Lb.Română Lb.Engleză Ed.plastică  Ed.Socială Ed.fizică  
VII Ed.plastică Lb.Latină Lb.Română Matematică Matematică Dirigenţie Ed.Socială
VIIIA Dirigenţie Fizică Chimie Lb.Română Ed.fizică Matematică Ed.Plastică
VIIIB Religie Matematică Matematică Fizică Chimie Ed.Plastică Ed.fizică
               
  MARŢI  
   8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
VA Matematică Religie Ed.fizică Matematică Matematică opţional    
VB Ed.Muzicală Lb.Franceză Matematică Biologie Ed.fizică Dirigenţie  
VIA Lb.Franceză Matematică Lb.Română Fizică Lb.Engleză Dirigenţie  
VIB Matematică Lb.Engleză Fizică Lb.Română Lb.Franceză Dirigenţie  
VII Biologie Chimie Lb.Franceză Lb.Engleză Matematică Fizică  
VIIIA Chimie Lb.Română Matematică Matematică Ed. Ec .Financiară Lb.Franceză  
VIIIB Lb.Română Matematică Biologie Lb.Franceză Chimie Ed. Ec .Financiară  
               
  MIERCURI  
   8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
VA Lb.Română Lb.Română Matematică Ed.fizică Ed.Socială Istorie  
VB Lb.Română Lb.Română Istorie Matematică Ed.fizică    
VIA Matematică Matematică Biologie Istorie Ed.fizică    
VIB Biologie Ed.fizică Lb.Română T.I.C. Istorie Lb.Engleză opţional  
VII Lb.Română Biologie T.I.C. Ed.Muzicală Religie Ed.fizică  
VIIIA Istorie Lb.Română Ed.fizică Biologie Lb.Engleză T.I.C.  
VIIIB T.I.C. Istorie Lb.Engleză Lb.Română Lb.Română opţional Ed.fizică-Iosim  
               
  JOI  
   8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
VA Ed.Muzicală Geografie Lb.Franceză T.I.C. Biologie    
VB Lb.Franceză Religie Ed.tehnologică Geografie T.I.C.    
VIA Biologie Ed.fizică Lb.Română Lb.Franceză. Fizică T.I.C.  
VIB Fizică Lb.franceză Matematică Matematică Religie Ed.Muzicală  
VII Lb.Română Chimie Ed.fizică Fizică- Sărac Matematică Lb.Franceză  
VIIIA Geografie Matematică Fizică Lb.Română Lb.Franceză Matematică  opţional  
VIIIB Matematică Lb.Română Lb.Franceză Ed.tehnologică Geografie Fizică  
               
  VINERI  
   8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
VA Istorie Lb.Engleză Matematică Ed.Tehnologică Dirigenţie    
VB Matematică Matematică Istorie Lb.Engleză      
VIA Lb.Română Ed.Tehnologică Geografie Matematică Istorie opţ.    
VIB Biologie Geografie Ed.Tehnologică Lb.Română      
VII Lb.Engleză Lb.Română Biologie opţional Istorie Geografie Ed.Tehnologică  
VIIIA Religie Istorie Lb.Engleză Ed.Tehnologică Ed.Muzicală Geografie  
VIIIB Geografie Dirigenţie Lb.Română Ed.Muzicală Lb.Engleză Istorie  
               
               
 

Școala Gimnazială Secusigiu, structura Sâmpetru-German

               
  LUNI  
   8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
VA Biologie Lb.Franceză Istorie Ed.Socială      
VI Matematica Matematică Lb.Franceză Biologie Fizică Biologie- Stepan R.  
VII Lb.Franceză Biologie Matematică Matematică Biologie Matematică opţional  
VIII Ed.fizică Istorie Biologie Lb.Franceză Lb.Engleză Dirigenţie  
               
  MARŢI  
   8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
VA Lb.Română Dirigenţie Lb.Engleză T.I.C. Istorie    
VI Lb.Engleză Lb.Română T.I.C. Istorie Ed.socială Religie  
VII Ed.fizică- Dragan A. Lb.Engleză- Toia L. Lb.Română Lb.Română T.I.C. Ed.socială Religie
VIII T.I.C-Tamasan Religie-Blidar E. Istorie Ed.Ec.Financiară Lb Română Lb.Rom. Opţional  
               
  MIERCURI  
   8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
VA Matematică Geografie Matematică Ed.Fizică Ed.Muzicală Geogr.opţ.  
VI Geografie Lb.Franceză Ed.Fizică Ed.Muzicală      
VII Lb.Franceză Fizică Geografie Chimie Ed.Fizică Ed.Muz.  
VIII Fizică Matematică Chimie Matematică Geografie Ed.Fizică Ed.Muz.
               
  JOI  
   8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
VA Religie Lb.Română Ed.plastică Ed.tehnologică Lb.Română    
VI Lb.Română Ed.tehnologică Matematică Matematică Fizică Ed.Plastică  
VII Matematică Matematică Istorie Ed.Plastică Ed.tehnologică Lb.Română  
VIII Ed.tehnologică Lb.Engleză Lb.Română Lb.Română Ed.Plastică Geografie  
               
  VINERI  
   8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
VA Lb.Română Matematică Lb.Franceză Matematică Lb.Engleză Ed fizică  
VI Lb.Engleză Lb.Engleză opţional Lb.Română Lb.Română Ed.fizică Dirigenţie  
VII Fizică Lb.Română Chimie Lb.Latină Dirigenţie Lb.Engleză  
VIII Matematică Fizică Matematică Chimie Lb.Română Lb.Franceză  

DIRECTOR, 

Paul Angelica Ana

ORAR CICLUL PRIMAR, an şcolar 2021-2022