COMISII DE LUCRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SECUSIGIU

LOC. SECUSIGIU, JUD.ARAD

TEL/FAX: 0257411410

E-mail: scoala secusigiu55@yahoo.com

 

COMISII DE LUCRU
ANUL ȘCOLAR 2017-2018

Comisiile de lucru sunt constituite și funcţionează în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, art.31, lit.j, privind rolul Consiliului de administraţie în stabilirea componenţei şi atribuţiilor comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ.

COMISII CU CARACTER PERMANENT

 1. I.   COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE
  ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

PREȘEDINTE: Prof. VLAD SIMONA-CONSILIER EDUCATIV

Membri: Prof. Stepan Irina

·        Prof.Cismaș Simona

·        Prof.Cismaș Dumitru

·        Prof. Iosif Christina

·        Prof. Clipici Irimie

·        Prof. Dan Cristian

·        Prof. Ștefan Simona

 

II. COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

PREȘEDINTE: Prof. GRAD SIMONA

Membri: Prof. Vlad Simona

 • Prof. Orga Loredana
 •                                         – reprezentant Consiliul Local
 •                                        – reprezentant Consiliul părinților

 

III. COMISIA PENTRU CURRICULUM

PREȘEDINTE: Prof. BOBOICIOV ANA MARIA

Membri:

 • Prof. FRESE GEORGETA  – Educatoare
 • Prof. BOBOICIOV ANA MARIA – Învățători
 • Prof. CISMAȘ SIMONA – Limbă și comunicare
 • Prof. BLIDAR EUGENIA – Om și societate, Arte şi Sport și Consilier educativ
 • Prof. DAN CRISTIAN  – Matematică, ştiinţe ala naturii și Tehnologii

IV. COMISIA PENTRU PERFECȚIONAREA ȘI FORMAREA
CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 

PREȘEDINTE: Prof. ORGA LOREDANA

Membri:

 • Prof. GRAD SIMONA
 • Prof. MOȚ EVA
 • Prof. JIVA TEODORA
 1. V.        COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI REDUCEREA
  VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR
 • PREȘEDINTE: Prof. PAUL ANGELICA – director
 • VICEPREŞEDINTE: Prof. VLAD SIMONA – consilier educativ

Membri:

 • Prof. BURCĂU DIANA
 • Prof. JIVA TEODORA
 • Prof. PESCAR ANGELA
 • Agent șef principal RUSU FLORIN – Poliția de proximitate
 • GRAD GHEORGHE – reprezentantul părinților
 •  TOTH  IASMINA – reprezentantul părinților

VI.COMISIA PENTRU FRECVENŢĂ, COMBATEREA
ABSENTEISMULUI ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR

PREȘEDINTE: Prof. BOBOICIOV ANA MARIA-DIR.ADJ

Membri:

 • Inf. DAN CRISTIAN
 • Prof. VLAD SIMONA – consilier educativ

·        Prof. Stepan Irina-diriginte, clasa a V a

·        Prof. Prof.Cismaș Simona-diriginte, clasa a VI a A

·        Prof.Cismaș Dumitru- diriginte, clasa a VI a B

·        Prof. Iosif Christina- diriginte, clasa a VII a A

·        Prof. Clipici Irimie- diriginte, clasa a VII a B

·        Prof. Dan Cristian- diriginte, clasa a VIII a A

·        Prof. Ștefan Simona- diriginte, clasa a VIII a B

·        Prof. Suck ileana-diriginte, clasa aV-a și aVII-a

·        Prof. Burcău Diana- diriginte, clasa a VI-a

·        Prof. Breharu Nicoleta- diriginte, clasa aVIII-a

 

VII. COMISIA DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

PREȘEDINTE: Prof. BREHARU NICOLETA

Membri:

 • Prof. STEPAN ROXANA
 • Prof. ȘTEFAN SIMONA
 • Prof . CLIPICI IRIMIE

VIII. COMISIA P.S.I ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ

PREȘEDINTE: Prof. CISMAȘ DUMITRU

Membri:

 • Prof. IOSIM VLADIMIR
 • Prof . CLIPICI IRIMIE
 • BIRĂU PETRU- Muncitor întreținere

 

IX. COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI
ŞI ASIGURAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ

PREȘEDINTE: Pr. prof. PAUL ANGELICA ANA – director

Membri:

 • Prof. SĂRAC MAGDALENA – responsabil ORAR, Secusigiu
 • Prof. ȘTEFAN SIMONA – responsabil ORAR, Secusigiu
 • Prof. SUCK ILEANA – responsabil ORAR, Sânpetru German
 • Prof. BOBOICIOV ANA MARIA- resp. serviciu pe școală, Sînpetru German
 • Prof. CISMAȘ DUMITRU- resp. serviciu pe școală, Secusigiu
 • Prof. JIVA TEODORA- resp. serviciu pe școală, Munar
 • Prof.PESCAR ANGELA- resp. serviciu pe școală, Satu-Mare

X. COMISIA PENTRU CONTROLUL INTERN MANAGERIAL

PREȘEDINTE: Pr. prof. PAUL ANGELICA ANA– director

Secretar: BIRĂU SAVETA

Membri:

 • BORHA CARMEN MONICA- contabil
 • BOBOICIOV ANA MARIA- director adjunct

XI. COMISIA DE ETICĂ ŞI INTEGRITATE

PREȘEDINTE: Prof. PAUL ANGELICA ANA – director

Secretar: BIRĂU SAVETA

Membri:

 • Prof. BOBOICIOV ANA MARIA-Dir. adj.
 • Prof. PĂIANU STELA

XII. COMISIA DE GESTIONARE SIIIR

PREȘEDINTE: Pr. prof. PAUL ANGELICA ANA – director

Membri:

 • BIRĂU SAVETA – secretar, – responsabil cu gestionarea datelor din SIIIR
 • BORHA CARMEN MONICA – contabil

XIII. COMISIA PENTRU OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE

PREȘEDINTE: Prof. PAUL ANGELICA ANA– director

Membri:

 • Prof. BARBU LAVINICA
 • Prof. DAN CRISTIAN
 • Prof. BURCĂU DIANA
 • Prof. DELIMAN OANA

XIV.COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII
UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PREȘEDINTE: Pr. prof. PAUL ANGELICA ANA – director

VICEPREŞEDINTE: Prof. VLAD SIMONA

Membri:

 • Prof. DELIMAN OANA
 • Prof.  FRESE GEORGETA
 • APOSTOL NICOLAE – reprezentantul Primarului, membru în CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISII CU CARACTER OCAZIONAL

I. COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ŞI A ALTOR
FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU ELEVI

PREȘEDINTE: Prof. VLAD  SIMONA -consilier educativ

Membri:

 • BIRĂU SAVETA – secretar
 • BORHA MONICA – contabil
 • Prof. JIRJI DACIANA

 

 1. II.           COMISIA DE RECENSĂMÂNT

PREȘEDINTE: Prof. BARBU LAVINICA

Membri:

 • Prof. BREHARU NICOLETA
 • Prof.  MOȚ RAMONA
 • Prof. BUDAY  GETA

 

 III. COMISIA DE INVENTARIERE

PREȘEDINTE: Prof. BARBU LAVINICA

Membri:

 • DAN CRISTIAN – informatician
 • BIRĂU SAVETA – secretar
 • Prof. CLIPICI IRIMIE
 • Prof, PESCAR ANGELA
 • Prof . SUCK ILEANA

IV.COMISIA DE CASARE, DE CLASARE ŞI VALORIFICARE
A MATERIALELOR REZULTATE

PREȘEDINTE: Prof. MOȚ RAMONA

Membri:

 • Prof.STEPAN IRINA – administrator/întreţinător
 • Prof.JIRJI DACIANA
 • BORHA MONICA – contabil
 1. V.     COMISIA DE APROVIZIONARE ȘI DISTRIBUIRE  MANUALE  ȘCOLARE

PREȘEDINTE: Prof. BARBU LAVINICA

Membri:

 1. BIRĂU SAVETA (secretar/bibliotecar)

Membrii comisiei pentru curriculum:

 1.  Prof. FRESE GEORGETA
 2.  Prof. BOBOICIOV ANA MARIA
 3.  Prof.  CISMAȘ SIMONA
 4. Prof. DAN CRISTIAN
 5. Prof. BLIDAR EUGENIA

VI. COMISIA DE RECEPŢIE BUNURI

PREȘEDINTE: Pr. prof. PAUL ANGELICA ANA – director

Membri:

 • Prof. BAIANȚ ALINA
 • Prof. BOBOICIOV ANA MARIA
 • Prof . JIVA TEODORA

VI. COMISIA PENTRU ARHIVARE

PREȘEDINTE: Prof. BIRĂU SAVETA

Membri:

 • Pr. prof. PAUL ANGELICA ANA– director
 • Prof. BLIDAR EUGENIA
 • Prof. DAN CRISTIAN
 • BORHA MONICA – contabil

VII. COMISIA PENTRU ORGANIZAREA EXAMENELOR
ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PREȘEDINTE: Pr.prof. GHIURCA CRISTINEL – director

Membri:

 • Prof. BOBOICIOV ANA MARIA
 • Prof. VLAD SIMONA
 • BIRĂU SAVETA – secretar
 • DAN CRISTIAN – informatician

VIII. COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR
ŞCOLARE ŞI A ACTELOR DE STUDII

PREȘEDINTE: Prof. PAUL ANGELICA ANA – director

Membri:

 • Prof. SĂRAC MAGDALENA
 • Prof. STEPAN IRINA

IX. COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARĂ PENTRU ELEVI

PREȘEDINTE: Prof.  VLAD SIMONA- consilier educativ

Membri:

 • Prof.  CISMAȘ DUMITRU
 • Prof.  CLIPICI IRIMIE
 • Prof.  DAN CRISTIAN
 • TOTH IASMINA – reprezentantul părinţilor

X.COMISIA PENTRU PROIECTE EUROPENE

PREȘEDINTE: Prof. BĂRBOSU CORINA

Membri:

 • Prof.  IOSIF CHRISTINA
 • PROF. STEPAN IRINA
 • Prof. VLAD SIMONA
 • Prof. DAN CRISTIAN
 • Prof BARBU LAVINICA

 

XI.COMISIA PARITARĂ

PREȘEDINTE: Prof. BIRĂU SAVETA

Membri:

 • Prof.  NICORICI ADELA
 • Prof. CISMAȘ DUMITRU
 • Prof. ȘTEFAN SIMONA

 

XII.COMISIA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE

PREȘEDINTE: Prof.  BOBOICIOV ANA MARIA

Membri:

 • Prof.  PAUL ANGELICA
 • Prof. VĂRĂDIN ADINA
 • Prof. VLAD SIMONA

XIII.COMISIA DE DISTRIBUIRE A PRODUSELOR LAPTE –CORN

PREȘEDINTE: Prof.  STEPAN ROXANA

Membri:

 • Prof.  CLIPICI IRIMIE
 • Prof. IOSIM VLADIMIR
 • Prof.  TAMAȘ DANIELA
 • Prof.  JAKUS NICOLETA
 • Prof.  JIVA TEODORA
 • Prof.  MOȚ EVA

 

RESPONSABILITĂȚI

I.RESPONSABILI CU MONITORIZAREA RITMICITĂŢII NOTĂRII ŞI COMPLETAREA CONDICII

 • Prof. JAKUS NICOLETA 
 • Prof. SĂRAC MAGDALENA
 • Prof. BREHARU NICOLETA

 

II.RESPONSABILI CU VERIFICAREA CATALOAGELOR ȘI A MATRICOLELOR

 

 • Prof. IOSIM VLADIMIR
 • Prof. STEPAN ROXANA
 • Prof. ȚUNDRE CORNELIA
 • Prof. SUCK ILEANA

 

III.RESPONSABILI CU BIBLIOTECA ȘCOLARĂ

 • Prof. BARBU LAVINICA
 • Prof. BURCĂU DIANA

IV. SECRETAR CONSILIU PROFESORAL

Prof . JIRJI DACIANA

V.SECRETAR CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Prof. IOSIF CHRISTINA

VI.RESPONSABIL STRUCTURĂ SÂNPETRU GERMAN

Prof. BURCĂU DIANA

VII.RESPONSABIL STRUCTURĂ MUNAR

Prof. JIVA TEODORA

VIII.RESPONSABIL STRUCTURĂ SATU MARE

Prof. PESCAR ANGELA